Obchodní podmínky

NÁKUP BEZ RIZIKA

1. Nepoužité zboží můžete vrátit do 14 dnů od převzetí zásilky bez udání důvodu. Zboží lze rovněž vyměnit za jinou velikost či barvu nebo za jiný artikl.

2. V případě vrácení: než odešlete zboží pro upřesnění informací a pro jistotu nás informujte emailem na obchod@cviceni.org. Nevracejte zboží formou dobírky, zašlete balík na adresu uvedenou na faktuře. Částka nebo rozdíl částek při výměně Vám bude poukázán do 30 dnů.

3. Při výměně zboží není účtováno poštovné a balné, platíte pouze za odeslání zpět.

DODACÍ PODMÍNKY

Provozovatelem Cviceni.org je:

Jiří Kerner
Bořivojova 90 Praha 3
IČO: 46480196

Nejsme plátci DPH.

Doručení zásilek je zajištěno prostřednictví služeb České pošty. Storno objednávky ze strany kupujícího se řídí platnými zákony České republiky. Storno objednávky ze strany prodávajícího – prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

Na všechny výrobky je poskytována záruční doba dle zákona (24 měsíců). Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, za vadu nelze považovat změnu materiálu úměrnou délce užívání ani závady způsobené nesprávnou údržbou a používáním výrobku.

REKLAMACE

Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele. Kupující je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Bude-li dodávka v okamžiku dodání vykazovat vady zjistitelné při převzetí: množstevní vady, nesprávné zboží, poškození obalu či zboží, je nutné pro vyřízení reklamace nejdéle do tří dnů písemně (emailem) oznámit provozovateli e-shopu, že daný výrobek vykazuje vadu a jakým způsobem se vada projevila. E-mail pro reklamace: obchod@cviceni.org

Na základě těchto informací bude posouzen a stanoven další postup při vyřizování reklamace. V případě vyžádání je nutné předložit doklad o zaplacení zboží a dodací list. Zákazník, který vznesl žádost o reklamaci, bude v každém případě kontaktován, nejdéle do tří dnů. Pokud bude reklamace shledána jako oprávněná, v případě vady poškození zboží či nesprávného zboží, zašle kupující takové zboží provozovateli e-shopu zpět na náklady, které mu budou dodatečně proplaceny, a nové zboží mu bude bezprostředně odesláno na náklady provozovatele e-shopu. Obdobně se bude postupovat v případě chybějícího zboží. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO, PRÁVO NA ZMÉNU CENY

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
• zboží se již nevyrábí nebo nedodává
• výrazným způsobem se liší, nebo se změnila cena za kterou je možné zboží objednat u dodavatele

V těchto výše uvedených případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu po kontrole jeho objednávky.

Je-li platná cena totožná nebo nižší, než na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky.

Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající nejdéle do druhého pracovního dne o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout.

OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Respektujeme soukromí. Abychom mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá osobní data. Tato data však chráníme před zneužitím. Každý zákazník musí při objednávce uvést následující údaje.

Jméno a příjmení Úplnou poštovní adresu – pro dodání zásilky
Telefonické spojení
Adresu elektronické pošty

Tyto informace jsou nezbytné pro správné dodání zboží, ke komunikaci se zákazníkem a a dále k zaúčtování platby za nakoupené zboží.
Právnická osoba uvádí také následující údaje o firmě:
Jméno firmy

DIČ

Tyto údaje nám umožní provést nezbytné účetní operace, vyhotovit daňový doklad, obvykle vyžadovaný oběma stranami.

Během využívání e-shopu jsou shromažďovány objednávky, to je nutné pro zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací a podobně. Údaje o nákupech jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám.

Souhlas
Odesláním objednávky souhlasíte s výše uvedenými podmínkami na této stránce. Používáním e-shopu na obchod.cviceni.org souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech. Pravidla zacházení s těmito údaji jsou popsána v tomto dokumentu. Dojde-li v budoucnosti k jejich změně, budou detaily nových pravidel na e-shpu publikovány.

Děkujeme vám za nákup v e-shopu a věříme, že vám nakoupené zboží přinese radost.