Relaxační cvičení

Nejen aktivita je důležitá pro harmonický život. Relaxace, nebo určité odpojení patří k základním lidským potřebám. Relaxace neznamená pouze přijít z práce a složit se na pohovku, je to více než mít pouhý klid od všedních starostí. Opravdová a vědomá relaxace je spíše cvičením vlastní mysli. Pomocí relaxačního cvičení, nebo-li relaxačních technik můžete dosáhnout sebeuvědomění, sebereflexe a harmonie s vyššími principy.

Duševní a fyzické zdraví mnoha lidí bohužel selhává kvůli neschopnosti najít uspokojivé podněty, které doplňují energii poztrácenou v boji s každodenním stresem. Většina civilizačních onemocnění má prvopočátek v tomto nedostatku pozitivní energetické bilance mysli člověka. Životní podmínky dneška mohou být velmi stresující ať už jde o zhoršující se přírodní prostředí, obava o ekonomické zajištění, osamění nebo špatné vztahy v rodině.

Schopnost vědomě relaxovat může zmírnit dopady těchto problémů, uvolnit pomocné podvědomé procesy v naší mysli. Snaživým lidem orientovaným na výkon možná připadá k smíchu, jak je možné získat uspokojení z pouhého „vypnutí motorů“. Nemusíte nacházet energii jen v relaxačním cvičení. Návod jak účinně relaxovat při aktivitách je jednoduchý, musí jít o aktivity ze kterých máte radost, důvodem proč se jich účastníte musí být relaxace nikoliv úspěch.

Návod na jednoduché relaxační cvičení s hlubokým dýcháním:

 1. Posaďte se pohodlně v tiché místnosti.
 2. Uvědomte si, že následujících pár minut využijete pouze na svojí harmonizaci a odpočinek a nenechte se ničím rušit.
 3. Váhu vašeho těla nechte zcela podložce na které ležíte, uvolněte svaly celého těla.
 4. Zavřete oči, aby jste minimalizovali vizuální rozptýlení.
 5. Při nádechu si opakujte: „Jsem“
 6. Při výdechu „uvolněný/á“.
 7. Pokračujte v přirozeném dýchání a opakování věty, a pouze pozorujte svůj dech.
 8. Vaše mysl se bude snažit těkat a vzdalovat od vašeho dýchání, větou „Jsem uvolněný/á“ se jí pokoušíte přivádět zpět. Nemusí se to dařit, ale po delším cviční vám to nebude dělat problémy.
 9. Pokračujte tak po celou vyměřenou dobu.
 10. Zakončete příjemným strečinkem celého těla, protáhněte své ruce, nohy a celé tělo.
 11. Otevřete oči, měli by jste cítit příjemné osvěžení.

 SOUVISEJÍCÍ ŠTÍTKY:
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY: