Alexandrova technika

To, že na zdraví působí spousta faktorů, které nedokážeme ovlivnit a mnoho, které ovlivníme velmi těžko nemusíme zřejmě zdůrazňovat. Australský herec Frederic Matthias Alexander kdysi vyvinul a v praxi odzkoušel metodu, která naopak spočívá v ovlivňování vlastního zdraví správným držením těla a snižování tenze, která vzniká jako důsledek naší aktivity.

Tak jako fyzickou slabost můžeme u člověka identifikovat jeho celkově skleslým vzhledem a především ztuhlostí ramen a nedůsledným držením zad, tak správným držením těla můžeme posílit zdraví. Většina zhoubných a závažných nemocí může mít příčinu v celkovém tělesném napětí.

Pomocí Alexandrovy metody se můžete dopracovat k psychofyzické odolnosti a minimalizovat pro zdraví škodlivé reakce na stres tak, že tělo funguje hladce a velmi uvolněně.

Metoda se zaměřuje především správné postavení ramen a hlavy při běžných činnostech jako jsou sedání, chůze, zvedání předmětů, práce u stolu apod. Nabádá především k uvolněnému držení hlavy, ramena bez napětí a udržování rovné páteře.

Nizozemský zoolog a etolog profesor Nikolaas Tinbergen, poctěný v roce 1973 Nobelovou cenou za fyziologii a lékařství, řekl při příležitosti jejího převzetí, že Alexanderova metoda přinesla význačné zlepšení v tak rozdílných věcech, jakými jsou vysoký krevní tlak, dýchání, kvalita spánku, celková naladěnost a mentální svěžest… a rovněž v tak jemných dovednostech, jakou je hra na strunný nástroj“.

Výcvik se také používá pro zlepšení výkonu sportovců, tanečníků a veřejných řečníků. Úspěšné působení je udáváno při léčení depresí, vyčerpání, úzkosti, bolestí hlavy, z napětí, vysokého krevního tlaku, dýchacích obtíží, vředů trávicího traktu, syndromu dráždivého tračníku, zánětu tlustého střeva, revmatoidní artritidy, bolesti v dolní části páteře, ischiasu a astmatu.SOUVISEJÍCÍ ŠTÍTKY:
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY: